Join Us On:

BANDA  

DSCN0415closeup

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella titmexxa mill-Kumitat Ġenerali li hu maħtur mill-bandisti tagħha skont l-istatut.

Il-Kumitat attwali huwa ffurmat mis-segwenti:

President:  Michael Formosa
Segretarju:  Matthew Zammit
Viċi-President Anzjan: Anthony Zammit
Vici-President: Dr. Christopher Mizzi
Kontrollur Finanzjarju:  Joseph Tabone
Teżorier: Frank Schembri
Delegat tal-Banda: Mark Schembri
Direttur Teatru Astra: George Zammit
Assistent Direttur Teatru Astra: Kurt Cassar
Direttur tal-Kazin: Bradley Xuereb
Assistenti Segretarji: Matthew Mifsud, Riccardo Gatt Ellis
Chairman Għaqda Żgħażagħ La Stella:  Bradley Xuereb
Rappreżentant Għaqda Armar San Ġorġ Martri: Christian Debono
Membri: Jason Farrugia, Charles Ballucci,  Stefan Grech, Raymond Mizzi, Joseph Buhagiar

Surmast Direttur: Dr. John Galea

Assistent Surmast Direttur: Sigmund Mifsud
Surmast Sostitut: Noel Beck
Direttriċi Kor Piccole Stelle: Sylvana Cini

Direttur Spiritwali: Mons. Ġużeppi Farrugia

Surmast tal-Alljievi (Sezzjoni Ram): George Camilleri
Surmast tal-Alljievi (Sezzjoni Qasba): Michael Bonanno

Awdituri: PKF Malta

Awditur Intern: Mario Casha

Arkivisti: Silvio Cini, Clint Gatt

Delegati tal-Banda: Keith Portelli, Silvio Cini

Bord tal-Etika
Chairman: Dr Antoine Cremona
Segretarju: George Borg
Membri: Stefan Said, George Camilleri

Minbarra l-Banda, fi ħdanha s-Soċjetà għandha wkoll għadd ta’ gruppi u sotto-kumitati oħra li jagħtu ħafna minn ħinhom, flushom u l-enerġija tagħhom biex jaraw is-Soċjetà timxi ’l quddiem.  Fost dawn insibu:

  • Il-Kumitat direzzjoni Banda
  • Għaqda tal-Armar San Ġorġ Martri
  • Għaqda Żgħażagħ La Stella
  • Għaqda tan-Nar San Ġorġ Martri
  • Sotto-kumitat tal-Kultura
  • Sotto-kumitat Festival Mediterranea
  • Il-Kor tat-Tfal Piccole Stelle
  • Grupp Astra Power Boys
  • Astra School of Musical Theatre (ASMT)