Join Us On:

BANDA  

DSCN0415closeup

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella titmexxa mill-Kumitat Ġenerali li hu maħtur mill-bandisti tagħha skont l-istatut.

Il-Kumitat attwali huwa ffurmat mis-segwenti:

President: Cassar Paul M
Segretarju Amministrattiv: Formosa Michael
Kontrollur Finanzjarju: Tabone Joseph
Segretarju: Zammit Anthony
Tezorier: Schembri Frank
Vici-President: Mizzi Dr Chris
Delegat tal-Banda: Schembri Mark
PRO: Borg James Lawrence

Assistent Segretarju: Cassar George P
Assistent Kaxxier: Zammit Matthew
Direttur tal-Kazin: Buhagiar Joseph
Direttur tal-Kazin: Mizzi Raymond
Membru: Ballucci Charles
Membru: Borg George Joseph
Membru: Cachia Albert
Membru: Cassar Kurt
Membru: Cauchi Anthony
Membru: Cremona Carmelo
Membru: Debono Christian
Membru: Farrugia Anthony
Membru: Farrugia Jason
Membru: Formosa George
Membru: Mifsud Matthew

Membru: Portelli Maria
Membru: Sacco Charlie
Membru: Vella George

Membru: Zammit George

Surmast Direttur: Dr. John Galea
Assistent Surmast Direttur: Sigmund Mifsud
Surmast Sostitut: Noel Beck
Direttriċi Kor Piccole Stelle: Sylvana Cini

Direttur Spiritwali: Mons. Ġużeppi Farrugia

Surmast tal-Alljievi (Sezzjoni Ram): George Camilleri
Surmast tal-Alljievi (Sezzjoni Qasba): Michael Bonanno

Awdituri: PKF Malta

Minbarra l-Banda, fi ħdanha s-Soċjetà għandha wkoll għadd ta’ gruppi u sotto-kumitati oħra li jagħtu ħafna minn ħinhom, flushom u l-enerġija tagħhom biex jaraw is-Soċjetà timxi ’l quddiem.  Fost dawn insibu:

  • Il-Kumitat direzzjoni Banda
  • Għaqda tal-Armar San Ġorġ Martri
  • Għaqda Żgħażagħ La Stella
  • Għaqda tan-Nar San Ġorġ Martri
  • Sotto-kumitat tal-Kultura
  • Sotto-kumitat Festival Mediterranea
  • Grupp Folkloristiku Astra
  • Il-Kor tat-Tfal Piccole Stelle
  • Astra School of Musical Theatre (ASMT)