Join Us On:

News Archive

Daily Archives: July 15, 2013

TINTEMM IN-NOVENA

Il-bieraħ filgħaxija ġiet fi tmiema n-Novena ta’ San Ġorġ, li din is-sena kienet fdata f’idejn il-Kan. Tonio Galea.  Wara l-quddiesa, li kienet immexxija mill-Arċipriet Mons. Pawlu Cardona, dawk preżenti assistew għall-preżentazzjoni awdjoviżiva mimlija tagħlim dwar il-fidi tagħna, il-martirju u naturalment…

Continue reading