Join Us On:

News Archive

Daily Archives: March 11, 2012

IR-RANDAN

Bħalissa ninsabu fil-qalba tar-Randan Imqaddes, żmien liturġiku fejn il-Knisja ssejħilna nidħlu fil-profond ta’qalbna u niġġeddu fit-twemmin u l-fidi Kristjana. Huwa wkoll żmien fejn il-parroċċi fi gżiritna jagħtuna l-opportunità nattendu għall-eżerċizzi u b’hekk nissaħħu fil-kelma t’Alla. Fil-Bażilika ta’San Ġorġ ġa saru zewġ korsijiet,…

Continue reading