Join Us On:

News Archive

Daily Archives: November 27, 2009

DUN FELIĊ “MONSINJUR”

Is-Soċjetà Filarmonika La Stella trid tkun l-ewwel waħda li tifraħ lill-Kan. Felix Tabone, vigarju parrokkjali ta’ San Ġorġ, fil-ħatra tiegħu bħala Cappellano di Sua Santità bit-titlu ta’ Monsinjur. Id-digriet tal-ħatra ngħata lill-Kan. Tabone waqt ċerimonja li nżammet dal-għodu fil-kurja veskovili ta’…

Continue reading