Join Us On:

FESTA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

Illum 27 ta' Novembru 2022 il-Banda Ċittadina La Stella se tibda bis-sehem tagħha fil-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Belt Victoria.  Fuq stendina tal-kommunità Franġiskana il-banda tagħna se tieħu sehem fil-quddiesa tal-5pm, fejn se tkun qed jiġi mfakkar…

Read More

FESTA SANTA ĊEĊILJA

Il-bieraħ, 25 ta' Novembru 2022, l-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda, organizzat attività ġewwa l-gżira t'Għawdex biex tiċċelebra l-festa liturġika ta' Santa Ċeċilja, patruna tal-mużiċisti.  L-attività ta' din is-sena saret bil-kollaborazzjoni tal-Banda Ċittadina La Stella u l-Bażilika…

Read More

KUNĊERT MILL-ISBAĦ MILL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA

L-aħħar attività ta' Fesitaval Mediterranea 2022 kienet tikkonsisti f'kunċert grandjuż mill-Banda Ċittadina La Stella bl-isem ta' Sounds of Morricone, liema kunċert intlaqa tajjeb ħafna mill-udjenza numeruża li attendiet.  Il-kunċert kien taħt id-direzzjoni tas-Surmast Dr John Galea…

Read More

SOUNDS OF MORRICONE – KUNĊERT MILL-BANDA ĊITTADINA LA STELLA

Nhar il-Ħadd 13 ta' Novembru 2022, ġewwa t-Teatru Astra, se jittella' kunċert mill-Banda Ċittadina La Stella bl-isem Sounds of Morricone.  Il-kunċert se jkun immexxi mis-Surmast Direttur Dr John Galea. Matul il-kunċert se jindaqqu biċċiet popolari tal-kompożitur…

Read More